Zarząd

Wszystkie osoby z władz klubu:

Łukasz Dębowiak – Prezes
Michał Samol – Wiceprezes
Arleta Dębowiak – Członek Zarządu
Sebastian Bendka – Członek Zarządu
Monika Wleklik – Członek Zarządu – Skarbnik + Sekretarz
Honoratra Pilzak – Komisja Rewizyjna
Przemek Dembiński – Komisja Rewizyjna
Tomasz Mocny – Komisja Rewizyjna