Dokumenty

Tutaj znajdują się wszelkie potrzebne dokumenty w formacie pdf.

Klub:

Statut
Opłaty
Uchwały
Zapis partii 1
Zapis partii 2

Regulamin opłat
Regulamin zajęć
Zgoda na wyjazd
Harmonogram zajęć
Deklaracja członkowska
Licencja zawodnicza – opłata
Formularz rejestracji zawodnika PZSzach
Wniosek o przyznanie licencji zawodniczej PZSzach
Formularz wykreślenia zawodnika z klubu PZSzach
Wytyczne sanitarne podczas zajęć
Klub-lista

Ustawy:

Kodeks cywilny – tekst ogłoszony
Kodeks cywilny – tekst ujednolicony

Ustawa o sporcie – tekst ogłoszony
Ustawa o sporcie – tekst ujednolicony
Ustawa o rachunkowości – tekst ujednolicony
Ustawa o stowarzyszeniach – tekst ogłoszony
Ustawa o stowarzyszeniach – tekst ujednolicony
Ustawa o ordynacji podatkowej – tekst ujednolicony
Ustawa o podatku od towarów i usług – VAT – tekst ujednolicony
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst ujednolicony
Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych – tekst ogłoszony
Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych – tekst ujednolicony
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tekst ogłoszony
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tekst ujednolicony

Regulaminy PZSzach:

Wszystkie regulaminy PZSzach – 2019
Wszystkie druki/formularze PZSzach – 2019
Obowiązujące przepisy gry FIDE od 01.01.2018r.
Komunikat organizacyjno finansowy PZSzach  (KOF-2019) – opłaty
Komunikat organizacyjno finansowy PZSzach (KOF-2020) – opłaty

Instrukcje:

Instrukcja zegara szachowego DGT 3000 w języku polskim
Instrukcja zegara szachowego DGT 2010 w języku polskim

Instrukcja zegara szachowego DGT 3000 w różnych językach
Instrukcja zegara szachowego DGT 2010 w różnych językach

Inne: